Month: September 2022

Đi lớn hoặc về nhà: Màn hình điện thoại Touchpad

của khăn trải bàn Tiếp tục lớn hơn. Màn hình máy tính tiếp tục trở nên lớn hơn. Tại sao không phải là một trackpad lớn để sử dụng như một con chuột? [Maddymaxey] đã suy nghĩ và với một vài thành phần và một số kỹ năng may đã tạo ra một chiếc trackpad…

By fxxam September 15, 2022 0

Arduino Xmas Tree Shield

Không có gì nhắc nhở chúng ta rằng đó là mùa lễ nhiều hơn là một đệ trình cây Giáng sinh LED. Đây chắc chắn không phải là chính đầu tiên của loại hình này, tuy nhiên [Jose] cung cấp một phương thức mới sử dụng đèn LED RGB có thể địa chỉ. [Jose] đã…

By fxxam September 14, 2022 0