Month: November 2022

Trên điểm: Ăng-ten Yagi

Nếu bạn xảy ra để tìm kiếm trong một cuộc lái xe xuống một đường ngoại ô ở Mỹ bất cứ lúc nào trong thập niên 60 hoặc 70, bạn sẽ không có câu hỏi nào nhận thấy một khu rừng ăng ten truyền hình. Khi truyền hình quá mức là lựa chọn duy nhất,…

By fxxam November 30, 2022 0

Để Bluetooth lấy dây ra khỏi tai nghe của bạn

Hình ảnh này cho thấy ý chính của [Alan] hack để chuyển đổi tai nghe có dây của mình để nội tâm với bộ thu âm thanh Bluetooth (dịch). Anh ta bắt đầu với một cặp tai nghe “tai Muff” có dây và bộ chuyển đổi âm thanh Bluetooth hậu mãi mà anh ta đang…

By fxxam November 17, 2022 0

Tái sử dụng một chip ngoại quan dây

Chúng tôi sẽ mở ra một thiết bị để kiểm tra các hoạt động nội bộ của nó và gặp phải một đốm nhựa trên PCB che giấu một mạch tích hợp. Nó thường là một điều chi phí, nhà sản xuất đã có nguồn gốc chip là silicon trần thay vì hình thức đóng…

By fxxam November 15, 2022 0