TWITTER BABY VING KICKS

April 3, 2023 0 By fxxam

[Corey Menscher] đã phát triển kickbee trong khi đi đến ITP vào mùa thu này. Nó sàng lọc bụng của người vợ cũng như cập nhật twitter, một dịch vụ tiểu blog, mỗi khi trẻ sơ sinh đá. Tiện ích làm cho tất cả mọi người có ý thức về phong trào của em bé, không chỉ là mẹ kỳ vọng. Nó cũng có thể đăng nhập hoạt động của em bé để phát triển màn hình. Các cảm biến là Piezos được giữ ở vị trí với một dải đàn hồi. Chúng được liên kết với một Arduino Mini liên kết đến máy tính giữ sử dụng mô-đun Bluetooth Bluesmirf. Người giữ Mac thực hiện việc đăng nhập cũng như Twitter.

Đây là một trong nhiều công việc trên màn hình tại chương trình mùa đông ITP.

[Cảm ơn, @readiness thông qua Boing Boing]