Khung ảnh Linux đóng vai trò là màn hình Raspberry không dây

July 24, 2022 0 By fxxam

Đây là một phương pháp mới để thêm màn hình vào Raspberry PI của bạn. Thay vì sử dụng màn hình có dây – thông qua HDMI (có thể cung cấp cổng DVI với bộ điều hợp phần cứng đơn giản) hoặc video tổng hợp – [Chris Bryden] đã quyết định sử dụng Bluetooth để cung cấp màn hình không dây. Điều này thực sự phụ thuộc vào phần cứng mà bạn có sẵn. Anh ta chụp một khung hình kỹ thuật số hack có thể hack cho một bài hát và sử dụng màn hình 320 × 240 cho dự án này.

Bạn có thể thấy USB NUB được cắm vào RPI trong hình trên. Đó là một dongle bluetooth và có một cái khớp với khung kỹ thuật số. Với hai kết nối theo cách theo cách như vậy [Chris] đã phải hoạt động thiết lập một VNC sẽ cho phép anh ta kéo máy tính để bàn X qua mạng.

Điều này kết thúc là một trong những cách sử dụng tốt nhất mà chúng tôi đã thấy cho giao thức Bluetooth và màn hình nhỏ mang lại lợi thế đáng kể so với việc sử dụng màn hình đơn giản.