Giao tiếp Bluetooth hai chiều được thực hiện đơn giản

November 10, 2022 0 By fxxam

Thật khó để hình dung một phương pháp dễ dàng hơn để thiết lập liên lạc giữa một tiện ích Android cũng như Arduino sử dụng Bluetooth so với việc tuân thủ hướng dẫn này. Ở trung tâm của Breadboard, bạn có thể thấy mô-đun Bluetooth HC-05 không tốn kém cũng như phổ biến. Đã chọn một trong những người này, chúng ta có thể chứng thực rằng sau khi mở bó cũng như cầm một cái trong tay bạn, bạn có thể bị tấn công với “Tôi bắt đầu từ đâu?” búa. Nếu bạn đã có một chiếc điện thoại Android cũng như Arduino, bạn bắt đầu ngay tại đây, sau đó có phương pháp thay thế một bên của phương trình mỗi lần lên cho đến khi công việc của bạn cũng có phần tử Bluetooth cũng như bạn thực sự hiểu chính xác cách thức hoạt động.

Phần cứng cho công việc có sẵn trong một vài phần. Mô-đun Bluetooth muốn mức logic 3.3V để đảm bảo có tính đến tài khoản. Hình trên cho thấy một chip đệm thực hiện chuyển đổi, tuy nhiên sơ đồ fritzing trên xuất bản sử dụng bộ chia điện áp. Ứng dụng phần mềm kết thúc mọi thứ bao gồm một bản phác thảo Arduino cũng như một ứng dụng Android. Kiểm tra tất cả các điều khiển trên màn hình đó. Với các liên lạc hai chiều cũng như một loạt các lệnh đã được cấu hình, điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng chạy nhanh trên bất kỳ loại dự án nào có thể.

Một điều cần lưu ý là có những phần mềm khác nhau cho các đơn vị HC-05 này. Để biết thêm về điều đó hãy xem dự án này.