Từ Huy hiệu Epaper đến Trạm thời tiết

May 7, 2022 0 By fxxam

[Jeremy Blum] đã chuyển đổi huy hiệu hội nghị thượng đỉnh phần cứng mở 2013 của mình, còn được gọi là Badger, vào một trạm thời tiết ePaper. Chúng tôi đã xem Huy hiệu OHS 2013 trong quá khứ và màn hình repaper nguồn mở bao gồm khiến nó trở thành một nền tảng thú vị để hack.

Để lấy dữ liệu thời tiết, huy hiệu được kết nối với Raspberry PI bằng cáp FTDI. Một tập lệnh Python sử dụng API thời tiết Python để thăm dò dữ liệu thời tiết. Sau đó, nó sẽ gửi một loạt các lệnh cho Badger bằng Psserial, chọn hình ảnh thích hợp và chèn dữ liệu thời tiết hiện tại. Cuối cùng, một cronjob được sử dụng để chạy kịch bản định kỳ, cung cấp các cập nhật thời tiết thông thường.

Nếu bạn tình cờ có một trong những huy hiệu, [Jeremy] đã cung cấp tất cả các tệp bạn sẽ cần để xây dựng trạm thời tiết của riêng mình trên GitHub. Nếu không, bạn có thể xem dự án resper và thư viện arduino erduino của Wyolum để xây dựng dự án ePaper của riêng bạn.