Tải khởi động không dây

May 28, 2023 0 By fxxam

cạn kiệt để kết nối vật lý với bộ vi xử lý của bạn để gửi mã mới? Chỉ cần làm nó qua một kết nối không dây. [Nathan] đưa chúng tôi qua quá trình thiết lập bộ tải khởi động không dây cho ATMEGA168. Ông đang sử dụng cơ sở Xbee và các mô-đun từ xa cho giao tiếp không dây. Trong khi mọi người đã thực hiện khởi động không dây với Arduino, [Nathan] đã phát hiện ra rằng họ phổ biến để họ gặp vấn đề về thời gian chờ. Biện pháp khắc phục của ông là tự làm cho riêng mình nhanh hơn nhiều. Anh ấy yêu cầu giúp đỡ mặc dù. Tại thời điểm này, nó được đánh giá và làm việc, nhưng anh ta cần một người có kiến thức lập trình nhiều hơn để giúp anh ta làm cho nó “Drop-in” tương thích với Arduino IDE.

Đừng quên gửi các dự án vào dòng gợi ý của chúng tôi.