Ăng-ten hoverman màu xám

March 24, 2023 0 By fxxam

với chuyển đổi kỹ thuật số sắp xảy ra, rất nhiều bạn sẽ thấy mình không chỉ cần một hộp chuyển đổi mới, mà là một ăng ten là tốt. Giống như mọi thứ khác, có những kế hoạch ngoài kia về cách xây dựng của riêng bạn. [William] đã trải qua nỗ lực ghi lại thiết kế và xây dựng một phiên bản rất độc đáo. Ông đã sử dụng PVC cho khung và một bộ phản xạ dây lưới hoặc dây gà. Công việc tốt [William]