Cuộc thi FUBARINO: Truyền dữ liệu nối tiếp

September 22, 2022 0 By fxxam

[Jesus] đang giúp anh em họ của mình tìm hiểu về các bộ vi điều khiển. Lý tưởng bây giờ họ đang ở trong chủ đề truyền thông nối tiếp, biến thành một cách tuyệt vời để thêm trứng Phục sinh Hackaday.

Sử dụng và chip FTDI kết hợp với PIC 18F4550 (nó sớm một chút để họ giải quyết trực tiếp USB) dữ liệu nối tiếp được hiển thị trong cửa sổ đầu cuối. Đồng thời giá trị nhị phân của mỗi byte được flash trên đèn LED PORTD. Khi chip nhận được các ký tự “hack” nó ngay lập tức echos trả lại khuyến nghị để kiểm tra sự tuyệt vời đó là Hackaday. Ông đã đăng mã được sử dụng trong ví dụ này như một ý chính.

Đây là một mục trong cuộc thi Fubarino để có cơ hội tại một trong số 20 bảng SD Fubarino mà Microchip đã đưa lên là giải thưởng!