Phát hiện màu bằng đèn LED RGB

March 16, 2023 0 By fxxam

[Kyri] đã thực hiện một mạch dễ dàng để thực hiện phát hiện màu bằng đèn LED RGB. Chỉ cần đặt đèn LED thành màu bạn muốn khám phá sau đó vẫy đối tượng qua nó. Một đèn LED khác sẽ sáng lên nếu đối tượng có cùng màu với đèn LED. Phát hiện được thực hiện bởi một điện trở ảnh. Lý thuyết là một đối tượng sẽ phản ánh nhiều ánh sáng phù hợp với màu bề mặt của nó. Cô ấy cho thấy loại phát hiện này có thể hữu ích để sắp xếp trong robot.