Homebrew trên PSP3000

May 24, 2023 0 By fxxam

[Matiaz] đã phát hành một khai thác cho phép homebrew trên PSP3000. Nó tận dụng một lỗ hổng khi đóng gói trò chơi trên một trò chơi có tên Gripshift. Bạn có thể thấy PSP chạy mã không dấu trong video.

[Cảm ơn Wraggy]