NC Maker Faire 2012: Các dự án khác

August 10, 2022 0 By fxxam

Mặc dù tôi không được nhìn thấy mọi thứ tôi muốn ở Faire, có rất nhiều thứ đủ thú vị để đề cập đến. Nhiều trong số này có thể có thể xứng đáng với bài viết riêng của họ và tôi không được nói về tất cả mọi thứ, vì vậy hãy thoải mái bình luận, hoặc tốt hơn chưa viết vào dòng đầu nếu bạn cảm thấy như bạn xứng đáng với nhiều thời gian trên không.

Trong video sau giờ nghỉ, có tất cả mọi thứ từ màn hình [Steampunk], đến một câu lạc bộ đường sắt mô hình và rất nhiều dự án ở giữa. Để biết danh sách các nhà sản xuất tại Faire này, hãy xem trang này.