Robot hình người Atlas đứng trên riêng

September 2, 2022 0 By fxxam

Boston Dynamics thích thể hiện … thật tuyệt vì chúng tôi muốn thấy những con robot trông đáng sợ mà họ nghĩ ra. Đây là Atlas, đó là đỉnh cao của nghiên cứu Robotics hình người của họ. Là một phần của video tiết lộ, chúng bao gồm một montage quá trình tiến bộ khá dễ chịu để xem.

Bạn nên ghi nhớ chức năng trong tháng 10 đã cho thấy Chiến binh Ninja Robot đang leo lên nhện. Đó là nguyên mẫu cho Atlas. Đó là tuyệt vời sau đó, tuy nhiên đã đến một phương thức dài kể từ đó. Atlas là vật phẩm của tình cảm với độ khó Robotics DARPA tìm cách giảm robot hình người vào một bầu không khí được phát triển cho những người cũng như nó thực hiện một găng tay của các nhiệm vụ. Các nhóm nghiên cứu nghiên cứu tham gia vào khó khăn được giao nhiệm vụ với Mentor Atlas chính xác làm thế nào để thành công. Sự tiến bộ sẽ xảy ra trên một đại diện trực tuyến của robot, tuy nhiên để giành được khó khăn mà bạn phải thành công với lời đề nghị thực sự vào cuối năm nay.

[Cảm ơn Ferdinand qua Endandit]